Disclaimer - KlasseHotels.nl

Alle informatie op de site van KlasseHotels.nl is onder voorbehoud van (type)fouten. Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten, dan kan KlasseHotels.nl op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende directe- dan wel indirecte schade. Aan de inhoud van KlasseHotels.nl kan geen enkel recht worden ontleend. Ook is KlasseHotels.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de handelswijze van de op haar site genoemde partners.