Disclaimer - KlasseHotels.nl

Alle informatie op de site van KlasseHotels.nl is onder voorbehoud van (type)fouten. Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten, dan kan KlasseHotels.nl op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende directe- dan wel indirecte schade. Aan de inhoud van KlasseHotels.nl kan geen enkel recht worden ontleend. Ook is KlasseHotels.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de handelswijze, en de mogelijke daaruit voortvloeiende directe- dan wel indirecte schade, van de op haar site genoemde bedrijven en/of aanbieders.